Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 28-02-2024

1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op leden van Vox Viva Rotterdam en gebruikers van de website van Vox Viva Rotterdam, gevestigd te Rotterdam. Door je aan te melden als lid van Vox Viva Rotterdam bevestig je dat je bekend bent en akkoord gaat met deze voorwaarden.

2. Lidmaatschap

 • Je lidmaatschap is pas definitief nadat je account door de administrators van Vox Viva Rotterdam is goedgekeurd.
 • Je lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

3. Duur

 • Een lidmaatschap kan op elk moment worden aangegaan.
 • Het lidmaatschap geldt tot wederopzegging of na langdurige inactiviteit op de website. Opzegging van het lidmaatschap kan plaatsvinden door zowel het lid als door Vox Viva Rotterdam op elk gewenst moment.
 • Het lidmaatschap eindigt automatisch in geval van het overlijden van het lid.
 • Opzeggen kan per e-mail naar webcie@voxvivarotterdam.nl. In dit geval vindt beëindiging van het lidmaatschap plaats binnen 14 dagen na het ontvangen van de opzegging.

4. Contributie
Vox Viva Rotterdam kent geen verplichte jaarlijkse contributie. In plaats daarvan betaal je voor deelname aan de activiteiten.

 • Deelname aan de lezingen van het halfjaarthema is gratis. Inschrijven via de website is gewenst. De ThemaCie stelt elk halfjaar een reader samen, die gekocht kan worden aan het begin van het halfjaarthema. 
 • Deelname aan activiteiten gebeurt door inschrijving op de website. Inschrijven creëert een betalingsverplichting, die niet ongedaan kan worden gemaakt na het verstrijken van de sluitingsdatum van de inschrijving. Een verzoek tot annulering en terugbetaling kan worden gedaan bij de ActCie. In het geval dat de ActCie besluit om dit verzoek te honoreren, heeft de ActCie het recht om bij terugbetaling transactiekosten in te houden. 
 • De ActCie behoudt het recht om zelf leden in te schrijven als een lid aanwezig blijkt te zijn bij een activiteit zonder daarvoor vooraf ingeschreven te hebben.

4.1 Saldo
Het is mogelijk om geld toe te voegen aan het saldo in het persoonlijk account. Dit saldo kan vervolgens gebruikt worden voor het betalen van activiteiten en producten op de website. 

 • Bij het opwaarderen van het saldo wordt €0,36 transactiekosten in rekening gebracht.
 • Bij het betalen van een product of activiteit door middel van saldo ontvangt het lid €0,36 korting per betaling. 
 • Ongebruikt saldo kan op elk moment worden teruggestort via het persoonlijk account. Hierbij worden €0,36 transactiekosten in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. 
 • Bij het geldig annuleren van een inschrijving (zie artikel 4b hierboven) wordt het reeds betaalde bedrag minus de transactiekosten op het saldo van het lid gestort. 

5. Kringmail

 • Door een account aan te maken wordt een lid automatisch ontvanger van de kringmail. Kringmail is een wekelijkse nieuwsbrief die per email wordt verstuurd en waarin informatie staat over de recente activiteiten.
 • Uitschrijven voor de kringmail kan via een afmeldlink die in elke e-mail staat.

6. Foto’s en video’s

 • Tijdens de lezingen en activiteiten van Vox Viva Rotterdam kunnen er beeldopnamen gemaakt worden ten behoeve van promotiemateriaal, de website en/of interne verspreiding. Mocht je tegen publicatie zijn dan verzoeken we je dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken. Klachten kunnen worden gericht aan webcie@voxvivarotterdam.nl.

7. Privacy

 • Vox Viva Rotterdam stelt geen persoonsgegevens beschikbaar aan derden.
 • Ten behoeve van informatievoorziening naar leden zijn naam, telefoonnummer en studiegegevens zichtbaar voor leden.
 • Voor verdere informatie over privacy, zie onze privacyverklaring.

8. Wijziging Algemene Voorwaarden
Vox Viva Rotterdam is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan het lid rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van www.voxvivarotterdam.nl is daarvoor afdoende. Het is aan Vox Viva Rotterdam om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan het lid. Bij grote wijzigingen zullen de leden wel op de hoogte gesteld worden.

9. Disclaimer
Vox Viva Rotterdam is niet verantwoordelijk voor enige schade die het lid kan lijden. Vox Viva Rotterdam geeft geen garanties voor schadevergoeding die voortkomt uit het gebruik van haar diensten.