Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 13-09-2023

Vox Viva Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.voxvivarotterdam.nl

webcie@voxvivarotterdam.nl

info@voxvivarotterdam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vox Viva Rotterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt en/of gebruik gemaakt hebt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, zoals:
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Studiegegevens
  • Woonplaats
  • Profielfoto
 • Inschrijvingen voor avonden
 • Laatst ingelogd

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webcie@voxvivarotterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vox Viva Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze kringmail
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Een berichtje te kunnen sturen of te e-mailen indien dit nodig is
 • Bijhouden van studiegegevens van onze leden

Geautomatiseerde besluitvorming

Vox Viva Rotterdam neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vox Viva Rotterdam) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vox Viva Rotterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit betekent dat je account en daarmee alle informatie die je via de website met ons hebt gedeeld, wordt verwijderd als je langer dan een jaar niet meer actief op de website bent, en niet gereageerd hebt op onze e-mails over de verwijdering van je account. Je naam en e-mailadres blijven opgeslagen totdat je aangeeft geen e-mails meer te willen ontvangen van Vox Viva Rotterdam.

Delen van persoonsgegevens met derden

Vox Viva Rotterdam verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vox Viva Rotterdam gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vox Viva Rotterdam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar webcie@voxvivarotterdam.nl.

Vox Viva Rotterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vox Viva Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de WebCie of mail via webcie@voxvivarotterdam.nl.